Türkiye'de Yaşam

Üniversite eğitiminizi dünyanın buluşma noktası olan Türkiye’de okumak için söylenebilecek onlarca nedenden biz 10 tanesini sizin için sıraladık: 

1) Üniversite çeşitliliği ile güçlü araştırma, bilimsel ve teknoloji altyapısı, 
2) Alanında uzman ve uygulama tecrübeli akademik kadro, 
3) Kıtaları buluşturan stratejik coğrafi konum, 
4) Din, dil ve ıraklara saygılı çağdaş yönetim anlayışı ve kültür anlayışı, 
5) 170 binin üzerinde uluslararası öğrenciyi misafir eden kozmopolit sosyokültürel yapısı, 
6) Üniversite-sanayi-kamu işbirliği modellerinin en etkin örneklerinin sunulması, 
7) Farklı dillerde yükseköğrenim alma fırsatı,
8) Sosyal, kültürel ve spor imkânların çeşitliliği, 
9) Yabancıları benimseyen ve destekleyen sosyal devlet anlayışı, 
10) Gelişmiş altyapı, ulaşım, barınma ve sağlık imkânları.

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi bölümleri olan Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en seçkin ve köklü yükseköğretim kurumlarının bulunduğu Antalya, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Kayseri, Manisa, Mersin, Muş, Siirt ve Şırnak illerine aday öğrencilerini yönlendirmektedir.

Tarihi çok eskilere dayanan Türkçe, dünyada konuşulan 6.912 dil içerisinden 220 milyonluk kullanıcı sayısıyla ilk 5 dil arasında yer almaktadır. Türkçe, tarih boyunca hiçbir dil karşısında önemini ve kullanıcı yoğunluğunu kaybetmemiştir. Genellikle yazıldığı gibi okunan, istisnaları fazla olmayan sistematik bir dil olan Türkçe’yi öğrenmek zannedildiği kadar zor değildir. Hatta günümüzde, Türkçe’nin bilgisayar diline en uygun dillerden biri olduğu çeşitli çevreler tarafından dile getirilmektedir. 

Türkçe konuşulan ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Azerbaycan, Suriye, Irak ve İran şeklindedir. Bununla birlikte Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, İsviçre, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç ve Avustralya’daki göçmen topluluklar içerisinde yoğunluklu şekilde Türkçe konuşulmaktadır. Türkçe ayrıca Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde resmi dil olarak kabul görmektedir. 

Yerel yönetimler özel bazı belediyelerde kullanıldığı ülkeler ise Makedonya, Kosova, Çin, Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Makedonya, Romanya, Polonya, Ukrayna ve Moldova şeklinde sıralanabilir.

Fotoğraflar