• Ana Sayfa
  • Yönetim
  • Bilgi Yönetimi Direktörlüğü
Bilgi Yönetimi Direktörlüğü
Bilgi Yönetimi Direktörlüğü; bilginin en önemli argüman olduğu günümüz modern dünyasında, Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü ve bağlantılı yapılarının her nevi bilgi, bilişim ve teknolojik altyapısının çağın gereklerine uygun şekilde tesis ve idame ettirilmesini sağlar, bu doğrultudaki her türlü denetim, gözetim, tespit, önlem ve tedbiri almakla yetkilidir.