Standartlarımız

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü; uluslararası eğitim, sınav ve belgelendirme alanında akredite edilmiş bir uluslararası teşekküldür. Kamuoyunda profesyonel görünürlük ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, Uluslararası kamu kesimi kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar işbirliğiyle dünyanın birçok kesimine ulaşım, yerel ve bölgesel eğitim kurumlarıyla köprü kurulması, öğrenci yönlendirme ve intikal işlemleri bir bütün olarak alanında uzman ve yetkin görevlilerle yapılmaktadır.

Fotoğraflar