Standartlarımız

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü; uluslararası eğitim, sınav ve belgelendirme alanında akredite edilmiş bir uluslararası teşekküldür. Dünya gelenlinde tertiplenen Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS); dokümantasyon açısından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, sınav mahremiyeti açısından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, aday öğrenci memnuniyeti açısından ISO 10002 Kullanıcı Memnuniyeti Standardı ve tanımlı sınav uygulama alanlarında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi stantlarında uluslararası belgelendirilmiş şekilde yüz yüze ve çok dilli şekilde gerçekleştirilecek; puanlaması ise öğrencinin başarısına göre 0-100 arasında olacaktır. Sınav sonuçları ise özel kod içeren doğrulanabilir bir sistemi ihtiva edecektir.

Kamuoyunda profesyonel görünürlük ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, Uluslararası kamu kesimi kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar işbirliğiyle dünyanın birçok kesimine ulaşım, yerel ve bölgesel eğitim kurumlarıyla köprü kurulması, öğrenci yönlendirme ve intikal işlemleri, profesyonel sınav müracaatı toplama, başvuru tasnifleme, sınav oturumları tertipleme, faaliyetleri bir bütün olarak alanında uzman ve yetkin görevlilerle yapılmaktadır.

Fotoğraflar