• Ana Sayfa
  • Yönetim
  • Üst Kurul Başkanının Mesajı
Üst Kurul Başkanının Mesajı


Değerli gönül dostumuz,

“Kalem kılıçtan keskindir” kelâm-ı kibarından feyiz alarak çıktığımız ilim ve irfan yolculuğunda, bölgemize ve ülkemize bir nebze de olsa bir katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. En büyük huzur kaynağımızın arkamızda bırakacağımız eserlerin olduğu bilinciyle; hak ettiğine inandığımız ahlaklı, özverili ve başarılı dünya insanlarını ülkemiz yükseköğretimine kazandırabilmek bizlerin en büyük övünç vesilesi olacaktır.

Yüce Yaradan’ın Kur’an-ı Kerim ile insanoğluna verdiği “oku” emriyle başlayan eğitim-öğretim süreci; günümüz dünyasında eğitimin teknolojik gelişmelere bağlı olarak evrensel bir boyut kazanması, uluslararasılaşması ve ihtiyaç duyan herkesin erişimine açık hale gelmesiyle birlikte gücünü ve etki şiddetini daha da artırmıştır.

Bu realiteden hareketle Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü olarak bizler; Türk yükseköğretiminin dış dünyaya daha efektif bir biçimde açılması, Türkiye’nin bu alanda bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi ve öğrenim görmek için ülkemize gelecek öğrencilerin eğitim kurumlarıyla sağlıklı bir irtibat ve ilişkilendirme süreci yaşamaları için bütün imkân ve kabiliyetlerimizi seferber etmekteyiz.

Türkiye, coğrafi konumu, iklimi, örf ve adetleri, tarihi ve doğal güzellikleri, modern şehirleri ve misafirperverliği ile dünya ölçeğinde yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun uğrak yeri olmayı hak etmiş; ancak geçmişte yürütülen bir takım eksik içerikli çalışmalar neticesinde bu ivmeyi ancak son birkaç yıldır yakalamayı başarabilmiştir.

Bu noktadan hareketle; Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü olarak Türkiye’de misafir edeceğimiz tüm uluslararası aday öğrencilerimizi ülkemizin yükseköğretim alanında sahip olduğu geniş bölüm yelpazesi içerisinde yönelim ve becerilerine uygun şekilde konumlandıracağımızı; milli ve kamusal menfaatlerimiz doğrultusunda kurulduğumuzdaki “kar amacı gütmeyen kuruluş” statümüzün gereklerinden ödün vermeden, yılmadan ve her daim kamu mekanizmaları, diplomasisi ve bürokrasisine uygun biçimde süreçlerimizi yürüteceğimizin bilinmesini isteriz.

Türkiye’ye konuğumuz olarak üniversite eğitimi almaya gelen öğrencilerimize ve gelecek olan adaylarımıza her türlü destek, kılavuzluk ve rehberlik konularında kapılarımızın ardına kadar açık olduğunu deklare eder, bu maratonda yer alan herkese verimli ve başarılı bir eğitim hayatı ve kariyer yolculuğu dilerim.

En derin saygılarımla,

Prof. Dr. Erdal DURSUN
Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü
Üst Kurul Başkanı