Danışma Kurulu


Danışma Kurulu; Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün amaç ve hedeflerine en etkin ve verimli şekilde ulaştırılmasında ihtiyaç duyulacak uzman görüşünün elde edilmesi ve karar desteği sağlanması amacıyla ihdas edilmiştir.

Fotoğraflar