Misyon ve Vizyon

Misyon: 

Milli menfaatlerimizin önceliklendirildiği, kamu kesimi ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarla etkin ve verimli işbirliklerinin tesis edildiği, Türkiye’de devlet otoritelerinin öngördüğü uluslararasılaşma hedef, amaç ve stratejilerine uygun şekilde yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretimimize çağın gereklerine uygun ölçüt ve yöntemlerle kazandırılması ve bu sürecin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. 

Vizyon: 

Türkiye’nin yükseköğretim alanında dünya ölçeğinde bir cazibe merkezi ve eğitim üssü haline dönüştürülmesi, öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrenci oranının Avrupa bölgesi ortalamasının üzerine çıkarılması, eğitimlerini başarıyla tamamlayan her bir yabancı uyruklu mezunun Türkiye’nin uluslararası kültür elçisi özgörevini benimsemiş biçimde ülkelerine döndürülerek kendi coğrafyalarındaki devlet mekanizmaları ve bürokrasisinde görev alabilecek yetkinliklere ulaştırılmasıdır.