Üst Kurul Başkanlığı

Üst Kurul Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün idari ve mali yönden en yetkili karar merciidir. Kuruluş bütçesini oluşturmak suretiyle faaliyetlerin güvenilirlik, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı gözetim ve denetimini icra eder. 

ÜST KURUL BAŞKANLIĞI 
Üst Kurul Başkan Yardımcısı Erdal SAĞLAM 

Hukuk Müşavirliği
Avukat Levent TEMİZ
+90 532 771 23 74
levent.temiz@iois.org.tr

Üst Kurul Başkanı Dr. Erdal DURSUN kimdir? 

Çankaya Üniversitesi İngilizce Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Profesyonel çalışma hayatına Bilkent Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde başladı. 2009 yılında yüksek lisans ve 2014 yılında ise doktora derecelerini aldı. Post-doktora çalışmalarını ise Rusya'daki Southern University Institute of Management Business and Law bünyesinde gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde Elektronik Yüksek Mühendisi ve Teknik Denetçi olarak kamu hizmetinde bulundu; yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere çeşitli operasyonel eğitimler aldı. Bakanlık nezdinde hazırladığı başarılı proje çalışmaları neticesinde kendisine Resmi Teşekkür Belgesi verildi. Üniversite-Sektör-Sanayi işbirliği konularında çalışmalar yapan Dursun, görev aldığı projelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinde aktif rol üstlendi. Ayrıca Türkiye delegasyonu ve Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardaki faaliyetlerinde yer alan Dursun, çeşitli yükseköğretim kurumlarının sektörel işbirliği çalışmalarına öncülük etti.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde Rektör Danışmanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü görevlerinde bulundu. Kuruluşunu gerçekleştirdiği Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği, 2015 yılında AK Parti Ulusal Temayül Yoklamasında sivil toplum kuruluşları nezdinde faaliyet icra etti. Müteakiben öncelikle İstanbul Rumeli Üniversitesi Genel Sekreteri ve ardından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri görevlerine atandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaştırma ve Lojistik Politikalarının görünürlük çalışmalarına katkı sağlamak maksadıyla Türkiye Gazetesi'nde yazarlık ve sayfa yöneticiliği görevlerinde bulundu. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Milletvekili Danışmanlığı görevini yürüttü.

e-posta:
erdal.dursun@iois.org.tr

Fotoğraflar