• Ana Sayfa
  • Aday Öğrenciler
  • Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün kuruluş amacı ve statüsü nedir? 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü; Türk yüksek öğretiminin uluslararası arenada görünürlülüğünü, bilinirliliğini ve tanınırlığını kamu kesimi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle etkin ve profesyonel bir şekilde yapan, yükseköğretim kurumlarımıza başarılı ve yetenekli uluslararası öğrenci adaylarının kazandırılması için yurtiçinde ve Türkiye’nin dış misyonlarıyla eşgüdüm halinde yurtdışında dört farklı kalite akreditasyonuna sahip yabancı uyruklu öğrenci seçme (YÖS) sınavları organize eden, sınav sonuçları Türkiye’de kabul gören ve kamusal menfaatler doğrultusunda hareket eden kar amacı gütmeyen bir teşekküldür. 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün Türkiye içerisindeki fiziksel yerleşkeleri nerelerdedir? 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün merkez yerleşkesi başkent Ankara’da konuşlandırılmıştır. Detaylı bilgilere iletişim sayfasından erişilebilir. 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS) hangi dönemlerde ve nerelerde yapılmaktadır? 

Kurumsal internet sayfasında ilan edilecek sınav takvimine uygun şekilde; sınavlar yurtiçinde Ankara Merkez Yerleşkesi sınav uygulama alanları başta olmak üzere, yurtdışında Türkî Cumhuriyetler, Afrika Kıtası, Arap Yarımadası ve Avrupa Bölgesinde gerçekleştirilecektir. 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS) sonuçlarıyla Türkiye’de hangi üniversitelere müracaat edilebilmektedir? 

Geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında adaylarımız Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS) sonuç belgesiyle, sınavımızı kabul eden Türkiye'nin güçlü, köklü, bilim ve teknoloji odaklı yükseköğretim kurumlarına uluslararası öğrenci statüsünde müracaatta bulunmuştur. Devam eden kurumsal çalışmalarımız doğrultusunda mutabakat sağlanan güncel üniversite bilgileri ilerleyen zamanlarda buradan deklare edilecektir.

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün sağladığı diğer hizmetler nelerdir? 

Yunus Emre Enstitüsü’nün Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) kapsamında Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü ile imzalanan işbirliği anlaşması uyarınca yükseköğretim sistemimize yönelik birçok yenilikçi faaliyetler hayata geçirilmektedir. Ayrıca Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün Ankara Merkez Yerleşkesinde modern misafirhane, kütüphane, sosyal alanlar, sağlık sigortası ve oturum izni kılavuzluk hizmetleri verilecektir. Ülkemize üniversite eğitimi almak üzere gelen uluslararası öğrencilere Türkçe öğretilmesine yönelik çalışmalarda yürütülmektedir.