• Ana Sayfa
  • Aday Öğrenciler
  • Vize-Konaklama-Sağlık
Vize-Konaklama-Sağlık

Yabancı uyruklu aday öğrencilerin, girdikleri Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS) neticesinde elde etmiş oldukları sonuçlara göre müracaat ederek bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeleri neticesinde Türkiye’ye gelebilmelerine imkân sağlayacak yasal müsaade yani vize süreçleri başlayacaktır. Diğer taraftan vize sürecinin olumlu şekilde neticelendirilmesi müteakibinde öğrencinin öğrenimi boyunca tabi olacağı oturma izni müsaadesine ilişkin Göç İdaresi nezdindeki işlemlerin de zamanında, doğru ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinden Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü, talep eden öğrenciler için bu sürecin profesyonel şekilde yürütülmesine yönelik gerekli önlemleri alacaktır.

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü’nün bağlı bulunduğu üst kuruluş niteliğindeki Havacılık Emniyeti Kurumu Derneği himayesindeki modern misafirhanesi vasıtasıyla yurtdışından veya şehir dışından Ankara’ya gelen ve henüz herhangi bir barınma imkânı yaratamamış konuklarımız en iyi şartlarda ağırlanır ve zaruri konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasında mağduriyet yaşamalarının önüne geçilir. Misafirhane, kütüphane, revir, yemekhane, sosyal imkânlar ve çeşitli yaşam alanlarını ihtiva eden Ankara Merkez Yerleşkemiz, 1.500 m2’lik ferah yapısıyla Türk misafirperverliliğinin gereklerini yerine getirmektedir.

Yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkiye’deki öğrenimleri boyunca gereksinim duyacakları sağlık sigortası işlemleri profesyonel ekibimiz vasıtasıyla en uygun şartlarda gerçekleştirilmektedir. Böylelikle uluslararası öğrencilerimizin tıbbi ihtiyaçları; her türlü sağlık koşulunda yatarak veya ayakta tedavi hizmetleri poliçelerinde belirlenen koşullar dâhilinde karşılanmaktadır.


Fotoğraflar