• Ana Sayfa
  • IOIS-YÖS
  • Online/Çevrimiçi IOIS-YÖS Sınavı
Online/Çevrimiçi IOIS-YÖS Sınavı

SINAVIN ONLINE/ÇEVRİMİÇİ ŞEKİLDE UYGULANMASINA İLİŞKİN ALINAN KARARLAR

Başta Cumhurbaşkanlığı Makamları olmak üzere Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin verilen direktifler ve yapılan kısıtlayıcı düzenlemeler ile birlikte;  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11/05/2020 tarih, 75850160-301.01.01-E.30480 sayılı ve “Covid-19 Tedbirler” konulu dağıtımlı yazısında belirtilen hususlara uyumlu şekilde hareket edilmesini teminen ve ortaya çıkan mücbir sebeplere binaen Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS)’nın Dünya genelinde saat farkları dikkate alınarak eş zamanlı bilgisayar temelli çevrimiçi/online şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda sınavımız; Enstitümüzün sahip olduğu Uluslararası Akreditasyon Forumu onaylı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında online olarak katı mahremiyet kurallarına uyulmak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda; sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1) Sınav sorularının tamamı yüksek gizlilik seviyesinde kimlik bilgileri saklı tutulmuş alan uzmanı sınav hazırlayıcılar marifetiyle özgün ve herhangi bir mecrada aynısı, benzeri veya yakını olmayacak şekilde hazırlanmış; Enstitümüz Akademik Kurulu tarafından gerekli kontrolleri ve onayları yapılarak dijital sınav veri tabanında muhafaza altına alınmıştır.

2) Sınav, www.iois.org.tr adresinde ekte sunulan uygulama takvimi doğrultusunda herhangi bir ilave yazılım kurulmasına gerek duyulmaksızın internet tarayıcısı üzerinden web tabanlı olarak geçekleştirilecektir. Sınava erişim bilgilerine ilişkin bilgiler adayların müracaat sırasında vermiş oldukları e-posta adreslerine gönderilecektir.

3) Sınav soruları, veritabanından sınavın uygulanacağı gün ve zamanda, saat farkları göz önünde bulundurularak eş zamanlı yazılım marifetiyle çağrılarak sistem üzerinde hazırda bekleyen adayların ekranlarına web tabanlı olarak yansıtılacaktır.

4) Kullanılan online sınav sistemi tüm adayların erişim sağladıkları IP adresleri, adayların sınav süresi içerisinde kullandıkları cihaz bilgileri, adayın anlık masaüstü hareketlerini, sınav esnasında arka planda çalışan muhtemel yazılımlar ve fonksiyonlarının kontrollerini eksiksiz yerine getirecektir.

5) Sınavın başladığı esnadan itibaren, adayların kullandıkları bilgisayar başından kalkmaları, kullanılan bilgisayara dış erişimi sağlayan bir yazılım marifetiyle müdahalede bulunulması, fare-sistem hareketleri eşleştirmelerinde aday ekranının herhangi bir şekilde farklı bir cihazla paylaşıldığı veya sınav esnasında internet tarayıcı üstünden farklı bir sayfanın açıldığının sistem tarafından algılanması durumunda; sistem adayın kendisine herhangi bir ikazda bulunmaksızın durumu kayıt altına alarak Enstitü Sınav Komisyonuna raporlayacaktır. Bu gibi duruma düşen adayların sınavları iptal edilecek, kamu menfaatleri gözetilerek tertiplenen ve kamu tüzel kişiliği haiz yükseköğretim kurumlarına resmi olarak tanınan giriş sınavı mahiyeti taşıyan uluslararası bir sınavda usulsüzlük gerçekleştirmelerinden dolayı gerekli kayıtlarla birlikle haklarında idari ve hukuki işlem başlatılacak, bu adayların bir daha herhangi sınav oturumuna girmeleri süresiz olarak yasaklanacak ve ilgili kurumlara haklarında resmi bildirimde bulunulacaktır.

6) Sınav; yazılımda programlanan vakitte başlayacak, öngörülen süre boyunca adaylar tarafından çözülmesi beklenecek ve tanınan sürenin sonunda kendiliğinden erişime kapatılacaktır. Herhangi bir şekilde yanlış cevaplanan sorulara karşılık doğru cevaplardan düşürme işlemi olmayacaktır.

7) Sınava bütün yabancı ülke vatandaşları bilgisayar erişimi sağladıkları yerlerden girebileceklerdir. Sınav web tabancı bir yazılımla yapılacağından dolayı; sağlıklı internet erişimi bulunan adayların bilgisayarlarını kullanmak suretiyle sınava iştirak etmeleri beklenmektedir. Sınavın uygulanması esnasında ortaya çıkması muhtemel bağlantı kesilmelerinin sorumluluğu adayda olup; aksi durumda Enstitü tarafından herhangi bir adaya imtiyaz ve/veya iltimas tanınması kesinlikle mümkün değildir.

8) Sınavın uygulanması aşamasında Enstitü Sınav Komisyonu; gerekli gözetim, denetim ve takibe ilişkin görev, yetki ve sorumluklarını online platformlar vasıtasıyla kesintisiz şekilde yürüteceklerdir.

9) Sınavdan aldığı sonuca bakılmaksızın her adayın ilan edilen takvim dâhilinde bir sonraki sınav oturumuna müracaat ederek girmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

10) Sınavların geçerlik süresi, girildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Adaylara verilecek sınav sonuç belgeleri 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun şekilde hem elektronik imzalı hem de doğrulama kodlu olacak şekilde düzenlenecektir.

11) Sınav ücretleri; devlet bankası olan Vakıf Bank marifetiyle 350 TL veya 50 USD veya 50 EURO cinsinden havale/EFT yapılmak suretiyle ödenebilecek veya 3D Security kontrollü olarak adayların veya velilerinin/yakınlarının yurtiçi ve yurtdışı kredi kartlarından çekilebilecektir. Ödeme şekline ilişkin tercih adaya bırakılmış olup; sınav ücretinin en geç sınav gününden 3 takvim günü öncesinde Enstitüye intikal ettirilmesi gerekmektedir. Aksi halde adayın sınav giriş ekranı aktif olmayacaktır.

12) Sınav sonuçları ve verilerinin merkezde Enstitü Sınav Komisyonu tarafından incelenmesi ve muhtemel usulsüzlüklere ilişkin gerekli tahkikat işlemlerinin ayrıştırılması neticesinde tanzim edilen resmi sınav sonuç belgeleri adayların kayıt sırasında vermiş oldukları e-posta adresine gönderilecektir.

13) Sınava ilişkin her türlü güncel gelişmeler www.iois.org.tr kurumsal internet sayfasından takip edilebilecektir.

14) Sınavın uygulanmasına ilişkin her türlü sorularınızı yos@iois.org.tr üzerinden e-posta ile tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü
Üst Kurul Başkanlığı

EK:
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ENSTİTÜSÜ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (IOIS-YÖS)
SINAV UYGULAMA PROGRAMI

Sınav Tarihi : 22 Kasım 2020 Pazar Günü Saat 11.00 (Türkiye Yerel Saatiyle)
Kapsama Alanı : Dünya Geneli
Son Başvuru Tarihi : 20 Kasım 2020 Cuma Günü Saat 17.30 (Türkiye Yerel Saatiyle)
Müracaat Mercii : www.iois.org.tr Kurumsal Internet Sayfası Başvuru FormuOnline IOIS-YÖS Sınavlarımız Hakkındaki Saptamalar

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması suretiyle tertiplenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS)’nın yapılan online oturumu sırasında bir dizi tespitlerde bulunulmuştur. 

Sınavın başlatılmasından önce yapılan kontroller esnasında bir takım adayların kullandıkları bilgisayarların monitör ekranı, kamera görüntüleri ve ortam seslerinin merkezdeki Sınav Komisyonu ile paylaşımlarına ilişkin izinleri kasıtlı şekilde vermedikleri, sınav ortamının izole edilmediği ve kamera kadrajı dışında bırakılacak şekilde adayların çevresinde üçüncü şahısların konumlandırıldığı ve adaylarla çeşitli şekillerde iletişim sağladıkları tespit edilmiştir. Enstitümüzün, mezkûr adaylar haklarında idari ve hukuki işlem başlatma hakkı mahfuzdur. 

Diğer taraftan, bölgesel koşullar ve farklılıklara bağlı olarak adayların erişim sağladıkları esnada kendi bağlantılarına ait bant genişliklerinin sınavının sağlıklı bir şekilde idame ettirilmesini sağlayacak nitelikte olmadığı sınav kontrol ekranında yapılan testlerde belirlenmiştir. 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü, önceliklendirdiği tedbirler marifetiyle sınav güvenliği ve güvenilirliğine ilişkin her türlü önlemi istisnasız şekilde almaya devam edecektir. Bu süreçte kaynağı ne olursa olsun hiçbir argümanın ve dış etkenin, adaylarca iştirak edilen sınavın selametine gölge düşürecek eylemlerine kati suretle müsamaha gösterilmeyecektir. Aynı doğrultuda teşekkülümüze teveccüh gösteren tüm yükseköğretim kurumları ve diğer kamu kesimi kuruluşlarımızla tesis edilen güven ilişkimiz korunmaya devam edilecektir. 

Sistemin yürütülmesi sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü aksaklığın mesuliyeti adaylarımızın üzerinde bırakılmayacak; Enstitümüz hak ve hakkaniyetin sağlanmasında üzerine düşeni yapacaktır. Gerçekleştirilecek yeni oturumlarda yine özgün ve kullanılmamış sorular adaylara yöneltilerek sınav mahremiyeti korunacaktır. 

Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü 
Sınav Komisyonu Başkanlığı