IOIS-YÖS Nedir?

Türkiye’de nitelikli ve dünya bazında ülkelere homojen şekilde dağılmış yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması; çağın gereklerine ve standartlarına uygun şekilde her türlü güvenlik ve gizlilik kurallarına riayet edilerek tertiplenecek ve düzenlenecek şeffaf ve tarafsız bir yabancı uyruklu öğrenci ölçme işlemi yapılması amacıyla Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (IOIS-YÖS) geliştirilmiştir. 

IOIS-YÖS; dokümantasyon açısından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, sınav mahremiyeti açısından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, aday öğrenci memnuniyeti açısından ISO 10002 Kullanıcı Memnuniyeti Standardı ve sınav uygulama alanlarında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi stantlarında uluslararası belgelendirilmiş şekilde yüz yüze ve/beya online ve üç farklı dilde gerçekleştirilir; puanlaması ise öğrencinin başarısına göre 0-100 arasındadır. Sınav sonuçları ise özel kod içeren doğrulanabilir bir sistemi ihtiva etmektedir. 

IOIS-YÖS, bizzat Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü tarafından yapılarak kabul edildiği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin girecekleri, sonuçlarını yerleştirme başvurusunda kullanabilecekleri ve üniversiteler tarafından kabul alabilecekleri kurumsal bir sınavdır. 

Bu sınavda adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi hedefleyen “Temel Öğrenme Becerileri Testi” uygulanır. Bu test “muhakeme” ve “sayısal” olmak üzere iki alt testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testinde; fizik, kimya, biyoloji, coğrafya veya tarih gibi alanlarla ilgili soru bulunmayacaktır. Test, dil kaynaklı anlatıma mümkün olduğu kadar az yer vermekte olup; yöneltilen soruların asgari Türkçe ve İngilizce olmak üzere dört dil alternatifli açıklamaları da bulunmaktadır. 

Muhakeme alt testi; kelimelerle sayı şifreleme, şekillere sayı şifreleme, şekillerle harf eşleştirme, şekil birleştirme, birleşen şekilleri tamamlama, farklı şekli bulma (şekil matrisi), şekil döndürme, şekil örüntüsünü tamamlama, şekildeki denklemleri uygulayabilme, terazide denklem, şekil ile ilişkilendirilmiş sayı örüntüsü, sayı örüntüsü, iki sayı arası ilişki, işlem, toplama ve çarpma tablosu, sayılar arası ilişki bulma, şekli kareye tamamlama, küp sayma, küplerde boyalı yüzeyler ve çizgi sayma vb. sorulardan oluşmaktadır. 

Sayısal alt testi ise geometri (özel üçgenler, üçgende açıortay ve kenarortay, dörtgenler, dairede alan prizma ve piramitler vb.) matematik I (sayılar, bölme–bölünebilme, faktöriyel, rasyonel ve ondalıklı sayılar, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma vb.) ve matematik II (polinom, ikinci derece denklem, parabol, trigonometri, çarpım sembolü, logaritma, karmaşık sayılar, limit, türev, integral, determinant vb.) soruları içermektedir.