Akademik Kurul

Kurul Başkanı Dr. Erdal DURSUN
Kurul Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Rıza DERİNDAĞ
Kurul Üyesi Dr. Cengiz SERTKAYA

Akademik Kurul; Uluslararası Öğrenciler Enstitüsü bünyesinde başta Yabancı Uyruklu Seçme Sınavı (IOIS-YÖS), Türkçe Öğretimi Merkezi (TÖMER) ve çokuluslu yükseköğretim hizmetlerinin ilgililerine ulaştırılması olmak üzere eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme hizmetlerinde ihtiyaç duyulan asgari gereklilikleri ve kalite ölçütlerini belirler; ilgili faaliyetlerin bu yönde sürdürülmesini güvence altına alır.